FASADA - TERMOIZOLACIJA

Fasada je popularno ime za završni lepi enterijer na objektima (spoljna strana zgrade). Međutim, u praksi se pod fasadom podrazumeva termoizolacija objekta uz pomoć savremenih materijala kao što su: stiropor, stirodur, kamena vuna ... itd. Klima uredjaji su tu da oghlade ili zagreju unutrašnjost prostorija ali je za potpuni efekat neophodno da prostorije budu ušuškane kako iznutra tako i spolja adekvatnom fasadnom izolacijom. Kako bi se izbegao česti servis klime, potrebno je dobro zadihtovati prostorije od prolaska nekontrolisanog vazduha. Znači prioritet se daje uštedi energije (ekološki objekti) . To znači da se gotova fasada sastoji od termoizolacionog sloja i završnog dekorativnog sloja, pri čemu su ovi slojevi medjusobno povezani odgovarajućim vezivom (građevinski lepak, adheziv, pur pena i sl). Fasada može biti podeljena i ispresecana stubovima, ili pak i stubovi mogu biti u boji fasade. Takođe, razne kombinacije boja (toniranje) daju zaista prelep doživljaj i utisak o jednom objektu koji ima novu fasadu. Fasada jeste investicija za budućnost i kada radimo fasadu, trebamo biti maksimalno razumljivi da se ne može stiroporom od 2 cm postići izolacija isto kao stiroporom 5, 8 ili 10 cm. Ogromna je razlika u svakom centimetru izolacionog sloja.

Svi zidovi, špaletne i kaplame se oblepljuju adekvatnim stiroporom / tvrdopresujućim stirodurom i na taj način se sprečava prodor vazduha (hladnoće i toplote) kroz otvore. Nakon toga se lepkom dihtuju sve šupljine.

Laki enterijer izrađuje termo fasade na sledeći način, i u nekoliko ključnih faza:

1. Premer objekta (uzimanje mera za fasadu)

2. Izbor materijala za fasadu (vrsta i debljina stiropora/stirodura, vrsta lepka, staklena mrežica, tiplovi, lajsne ... itd).

3. Priprema površina objekta za fasadu (obijanje maltera, podziđivanje, ravnjanje ... itd).

4. Opšivanje kaplama stirodurom / OSB tablama

5. Lepljenje stiropora uz pomoć građevinskog lepka ili pur pene

6. Učvršćivanje table stiropora tiplovima - tiplovanje

7. Nanošenje staklene mrežice i lepka na stiropor tablama (u dve ili tri ruke po potrebi).

8. Postavljanje ugaonih lajsni sa mrežicom na ćoškovima i špaletnama i obrada istih).

9. Nanošenje podloge (grund) u boji fasade

10. Nanošenje fasadnog sloja (bavalit / akril), i obrada po želji (ravna, fazonska, rajbovana fasada ... itd).