ADAPTACIJA I RENOVIRANJE

Vrlo često se ljudi odlučuju za adaptaciju objekta kada on postane nefunkcionalan, estetski neprihvatljiv ... itd. Takođe je čest slučaj da se radi kompletna ili delimična rekonstrukcija objekta sa adaptacijom. U svakom slučaju, prednosti renoviranja su velike, a ono što ljude zanima je konačna - ukupna cena radova i materijala. Ova investicija može biti prilično skupa ali ne mora da znači ako se realno sagledaju sve potrebne prepravke i dopravke na objektu.

MDK SRB Gradnja poseduje stručnost, alat i sve ostale neophodne resurse za adaptaciju objeka..

ŠTA OBUHVATA ADAPTACIJA I RENOVIRANJE ?

1. Adaptacija kuće.

2. Adaptacija potkrovlja.

3. Kompletna adaptacija kuća i lokala sa ili bez rekonstrukcije..

4. Renoviranje stana

5. Adaptacija stana sa rekonstrukcijom

Kada je reč o stanu koji nije funkcionalan potrebno je izvršiti preraspored prostorija (rušenje i pomeranje zidova), pregrađivanje, novi otvori, sanitarija ... itd. Takođe se često dešava da je potrebno mnogo više otvora i svetlosti dovesti u stan kako bi bio zdraviji za život.